logo
Lucka podrucja

Najzapadnije naselje na otoku, samo par kilometara od grada Hvara, Vira, nekad trajektno pristanište, sada pruža zaklon ribarskim brodicama.

Opis lučkog područja

a) kopneni dio:

Obalni pojas u duljini 91,00 m širine 4,00 m (od točke 9 do točke 7) potom obalni pojas u duljini 66,00 m širine 13,50 m (od točke 7 do točke 6). Ukupna duljina pristanišne obale 240,00 m. Površina kopnenog dijela 1370,00 m.

b) morski dio:

Zamišljena linija akvatorija je od obalne točke1 na zapadnoj strani uvale 130,00 m na istok do točke 2 na istočnoj strani uvale i dalje obalnom linijom uvale.Površina akvatorija 22428 m.

Slika luckog podrucja

Sve za kapetana

U luci je dućan pa se može opskrbiti onim najnužnijim. Za sve ostalo potrebno je otići do Hvara. Vira je ribarska luka pa ni jedan posjetitelj neće biti usamljen ni prepušten na milost i nemilost u slučaju potrebe.

Karakteristike luke:
  • Zemljopisna širina:  43° 11’ N
  • Zemljopisna dužina:  16° 25’ E
  • Dužina pristaništa:  116 m
  • Površina pristaništa:  480 m2
  • Površina akvatorija: